Sara Vilà ens parla sobre l’oportunitat d’iniciar un procés constituent a la República Catalana