David Companyon, la República Catalana independent una esperança de canvi a l’Estat espanyol