Carme Garcia es pregunta: És possible que alguna reforma proposada des d’Espanya generi canvis en el procés de Catalunya?