A propòsit d’una enquesta. El sindicalisme es sobiranitza.

BARCELONA 01 05 2014 MANIFESTACION DEL PRIMERO DE MAYO DEL DIA 1 DE MAYO FOTO JOSEP GARCIA

En l’enquesta presentada el passat dia 20 de març per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, el 5,3 % dels seus afiliats es declaren més espanyols que catalans i només el 2,2 % manifesten que es senten únicament espanyols. Per contra, el 53,6 % es declaren més catalans que espanyols o únicament catalans. Segurament, com diu Antonio Baños, la tradicional definició que són catalans els que viuen i treballen a Catalunya ha patit una mutació en el sentit que són catalans els que vénen a Catalunya i s’hi queden.

No obstant això, els resultats que més han sorprès tant dintre com a fora del sindicat no són tan sols els resultats que fan referència a la identificació nacional de l’afiliació, ni tampoc els de la proximitat dels afiliats a formacions polítiques, assumpte en què hi ha hagut variacions substancials en relació amb la primera enquesta al 1998. Així, ERC ha passat d’un 5 % a gairebé un 25 %; el PP ha passat de d’un 5 % al 0,7 % o el PSC que ha caigut d’un 31,5% el 2008 a un exigu 8,9 % en l’enquesta de 2016.

El que més ha cridat l’atenció a la direcció del sindicat és que s’han posat de manifest els canvis en la mentalitat política de l’afiliació, canvis que s’han volgut obviar en els darrers anys malgrat les evidències: no es pot formar una cadena humana que travessi de nord a sud Catalunya, o realitzar les mobilitzacions massives dels darrers anys sense que hi hagi milers de militants i afiliats a CCOO que hi participin activament .

Des del punt de vista del constitucionalisme espanyolista, el resultat de l’enquesta constitueix un desastre: considera que Catalunya és una regió d’Espanya un 3,7 % de l’afiliació mentre que només el 13,3 % donen per bo considerar-la com una comunitat autònoma d’Espanya.

La repulsa a la Constitució del 78 en relació amb l’estatus polític de Catalunya és gairebé unànime: el 83,1 % dels que han respost l’enquesta rebutgen l’estructura autonòmica de l’Estat espanyol i es manifesten partidaris pràcticament per igual de constituir-se com a estat dins d’una Espanya federal (42,8 %) o com un estat independent (40,3 %). La República Catalana en ambdós casos.

Cal subratllar que, en general, els enquestats donen respostes d’esquerra als problemes socials que se’ls planteja però que no creuen que la seva resolució puguin trobar-la dins el règim nascut de la transició, de l’estat de les autonomies i la monarquia espanyola sobre la qual, per cert, no es formula cap pregunta.

A primers del mes d’abril se celebrarà el 11è Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i des d’Esquerres per la Independència fem vots perquè els debats, els documents i els acords congressuals recullin el sentir del conjunt de la seva afiliació i analitzin en perspectiva la situació política actual.

Tots desitgem un acord entre els governs de Catalunya i de l’Estat espanyol que faci possible un “referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu” tal com assenyala el Pacte Nacional pel Referèndum, però també hem de reconèixer que a la vista dels reiterats posicionaments del govern del PP i els seus aliats PSC-PSOE i C’s aquest acord sembla molt poc probable, quant no impossible.

És per això que Esquerres per la Independència , davant la reiterada negativa del govern de l’Estat espanyol i si no és possible l’acord del referèndum, emplaça totes les organitzacions d’esquerra que, com CCOO de Catalunya, ens hem adherit al Pacte pel Referèndum a fer explícit des d’ara que, tal com vam subscriure en signar-lo, “reconeixem el Parlament de Catalunya com la Institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum”.

Si volem arribar a un acord, el Govern espanyol no ha de tenir dubtes sobre el nostre compromís social i ciutadà amb el referèndum d’autodeterminació. Només així farem possible una República catalana amb un contingut d’aprofundiment democràtic en l’econòmic, el polític i el social.

About the Author: esquerresxsisi